Mildheid

tekst Inez van Goor

Geleide meditatieoefeningen voor vriendelijkheid en compassie.

Een paar maanden geleden woonde ik een geleide meditatie bij met als thema "liefdevolle vriendelijkheid". Toen ik na een ontspanningsoefening lekker relaxed op mijn meditatiekussentje zat vroeg de docent een gevoel van liefdevolle vriendelijkheid op te roepen. Ze stelde voor aan een moment te denken waarop je een sterk gevoel van liefde had ervaren. Meteen zag ik voor me hoe mijn konijn vlak voor hij het leven liet zijn kopje in mijn hand legde en welde er een golf van liefde in me op.

"Hou dit gevoel vast", zei de docent zacht, "en neem iemand in gedachte van wie je houdt". Ik dacht aan mijn vader.

"Stuur dit gevoel van liefdevolle vriendelijkheid nu in gedachte naar deze persoon toe", vervolgde de docent. Met een glimlach visualiseerde ik dat ik het gevoel in een envelopje deed en naar mijn vader stuurde.

"Neem nu iemand in gedachten met wie je moeite hebt", onderbrak de docent mijn vredige postbezorgingsmissie. Ik voelde hoe de spieren in mijn lichaam zich spanden toen het een na het andere spook uit verleden of heden zich aan mij opdrong. En nadat de docent had gevraagd om het gevoel van liefdevolle vriendelijkheid nu ook naar deze persoon te sturen brak het zweet me letterlijk uit.

Ik probeerde het eerst met de buurman die beloofde in het weekeinde dat ik weg was voor mijn konijn te zorgen..en het bij thuiskomst vergeten bleek te zijn. Vervolgens deed ik een aantal verwoede pogingen om het envelopje naar mijn collega "met de scherpe tong" te sturen. Om het vervolgens tevergeefs bij de altijd klagende en mopperende moeder van een vriend te bezorgen.

Na deze meditatie voelde ik me vreselijk gefrustreerd. Welke lastige persoon ik ook in gedachte had genomen, iedere keer werd het gevoel van liefdevolle vriendelijkheid overspoeld door een stroom van boosheid of oude opgekropte pijn.

Voor iedereen die dit probleem herkent biedt de cd "Mildheid" een uitkomst. De geleide meditatie-oefeningen voor vriendelijkheid en compassie worden stapsgewijs opgebouwd van het oefenen van mildheid voor jezelf naar het oefenen van mildheid voor anderen om zo een geestesgesteldheid te bewerkstelligen die vrij is van wrok en aversie. "En realiseer je dan dat deze persoon net als jijzelf en zoals alle andere mensen zijn of haar weg probeert te vinden in het leven en daarbij als onvolmaakt mens soms fouten maakt of domme dingen doet. Maar ook de wens heeft om gelukkig te zijn", schrijven de auteurs in het bijbehorende boekje. Dit doet me denken aan wat de Duitse dichter Rainer Maria Rilke ooit schreef:

   Wellicht zijn alle draken in ons leven
   Uiteindelijk wel prinsessen die in angst en beven
   Er slechts naar haken
   Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken
   Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
   In diepste wezen wel niets anders
   Dan iets dat onze liefde nodig heeft.

De nalatige buurman, de collega met de scherpe tong, de negatieve moeder. Ze verdienen een tweede kans. Ik denk dat ik die cd voorlopig grijs zal draaien.